Categorie: Boeken Van De Bijbel

Is er een fout in het tellen van de 14 generaties in Mattheüs hoofdstuk 1?

Is er een fout in het tellen van de 14 generaties in Mattheüs hoofdstuk 1? Wat gebeurde er met de 42e generatie, de 14+14+14?

Lees Verder

Wie zijn de 144.000?

Wie zijn de 144.000? Is 144.000 een limiet voor het aantal mensen dat God zal toelaten in de Nieuwe Hemel? Zijn de 144.000 (144.000) eindtijdgetuigen van Christus?

Lees Verder

Wat is de betekenis van de 153 vissen in Johannes 21:11?

Wat is de betekenis van de 153 vissen in Johannes 21:11? Is er een speciale betekenis voor de 153 vissen die in Johannes 21:11 worden genoemd?

Lees Verder

Wat is de betekenis van 2 Kronieken 7:14?

Wat is de betekenis van 2 Kronieken 7:14? Is 2 Kronieken 7:14 van toepassing op moderne naties en/of andere naties dan Israël?

Lees Verder

Wat betekent het dat degene die niet wil werken niet zal eten (2 Thessalonicenzen 3:10)?

Wat betekent het dat degene die niet wil werken, niet zal eten? Wat is de betekenis van 2 Thessalonicenzen 3:10?

Lees Verder

Wat betekent 2 Petrus 3:8 als er staat dat duizend jaar een dag zijn?

Wat betekent 2 Petrus 3:8 als er staat dat duizend jaar een dag zijn? Hoe is duizend jaar per dag en een dag duizend jaar?

Lees Verder

Waarom stuurde God de Israëlieten 400 jaar naar Egypte (Genesis 15:13)?

Waarom stuurde God de Israëlieten 400 jaar naar Egypte? Hoe lang waren de Israëlieten in Egypte? Wat was het doel van de 400 jaar gevangenschap in Egypte?

Lees Verder

Wat was de betekenis van Aärons staf?

Wat was de betekenis van Aärons staf? Waarom liet God de staf van Aäron in Numeri hoofdstuk 17 uitbotten?

Lees Verder

Wie waren de 70 (of 72) discipelen in Lukas 10?

Wie waren de 70 (of 72) discipelen in Lukas 10? Wat is het verschil tussen de 12 discipelen en de 12 apostelen?

Lees Verder

Waarom werd Aaron niet gestraft voor het maken van het gouden kalf?

Waarom werd Aaron niet gestraft voor het maken van het gouden kalf? Als Aäron het gouden kalf vormde, waarom werd hij dan niet samen met de mensen die het aanbaden geoordeeld?

Lees Verder

Waarom was het erg dat Aäron en zijn zonen het zondoffer in Leviticus 10:16–20 verbrandden?

Waarom was het erg dat Aäron en zijn zonen het zondoffer in Leviticus 10:16–20 verbrandden? Wat deden ze precies dat tegen Gods geboden was?

Lees Verder

Wat is de Aäronische zegen?

Wat is de Aäronische zegen? Wat is de betekenis van Numeri 6:23-27? Geldt de Aäronische zegen voor christenen?

Lees Verder

Wat is het verhaal van Abner en Joab?

Wat is het verhaal van Abner en Joab? Waarom wilde Joab wraak nemen op Abner? Waarom koos Abner aanvankelijk de kant van David?

Lees Verder

Wat betekent het om te verafschuwen wat kwaad is (Romeinen 12:9)?

Wat betekent het om te verafschuwen wat slecht is? Wat is de betekenis van Romeinen 12:9?

Lees Verder

Wie was Abimelech in het boek Richteren?

Wie was Abimelech in het boek Richteren? Wat moeten we leren van wat het boek Richteren zegt over Abimelech?

Lees Verder

Wat betekent het om onberispelijk / onberispelijk te zijn?

Wat betekent het om onberispelijk / onberispelijk te zijn? diskwalificeert bovenstaande verwijtkwalificatie niet iedereen?

Lees Verder

Wat is het verhaal van Abraham en Lot?

Wat is het verhaal van Abraham en Lot? Wat moeten we leren van de verslagen van Abraham en Lot?

Lees Verder

Waarom gebood God Abraham om Isaak te offeren?

Waarom gebood God Abraham om Isaak te offeren? Als God al wist wat Abraham zou doen, waarom vroeg God hem dan nog steeds om het te doen?

Lees Verder

Waarom werd aan Abraham land beloofd dat aan anderen toebehoorde (Genesis 12)?

Waarom werd aan Abraham land beloofd dat aan anderen toebehoorde (Genesis 12)? Waarom beloofde God Abraham het land Kanaän toen het al bewoond was?

Lees Verder

Wat was Abrahams religie voordat God hem riep?

Wat was Abrahams religie voordat God hem riep? Wat wist en geloofde Abraham over God voordat God hem uitkoos?

Lees Verder
Top