Hoe kan ik leren op God te vertrouwen?

Hoe kan ik leren op God te vertrouwen? AntwoordWe kunnen iemand die we niet kennen niet vertrouwen, en dat is het geheim van het leren vertrouwen op God. Als iemand zegt, geloof me, dan hebben we een van de twee reacties. Of we kunnen zeggen: ja, ik vertrouw je, of we kunnen zeggen: waarom zou ik? In het geval van God volgt het vertrouwen op Hem natuurlijk als we begrijpen waarom we dat zouden moeten doen.De belangrijkste reden waarom we op God moeten vertrouwen, is dat Hij ons vertrouwen waard is. In tegenstelling tot mensen liegt Hij nooit en komt Hij nooit in gebreke om Zijn beloften na te komen. God is geen mens, dat hij zou liegen, noch een mensenzoon, dat hij van gedachten zou veranderen. Spreekt hij en handelt hij dan niet? Belooft hij en komt hij niet na? (Numeri 23:19; Psalm 89:34). In tegenstelling tot mensen heeft Hij de macht om tot stand te brengen wat Hij van plan is en van plan is te doen. Jesaja 14:24 vertelt ons: De HEER de Almachtige heeft gezworen: 'Zeker, zoals ik heb gepland, zo zal het zijn, en zoals ik me heb voorgenomen, zo zal het zijn.' Bovendien zijn zijn plannen perfect, heilig en rechtvaardig, en Hij werkt alle dingen mede ten goede voor hen die Hem liefhebben en volgens Zijn heilig doel geroepen zijn (Romeinen 8:28). Als we ons inspannen om God door Zijn Woord te leren kennen, zullen we zien dat Hij ons vertrouwen waard is, en ons vertrouwen in Hem zal dagelijks groeien. Hem kennen is Hem vertrouwen.

We kunnen leren om op God te vertrouwen als we zien hoe Hij heeft bewezen betrouwbaar te zijn in ons leven en dat van anderen. In 1 Koningen 8:56 lezen we: Geprezen zij de HEER, die zijn volk Israël rust heeft gegeven zoals hij beloofd had. Van alle goede beloften die hij bij monde van zijn dienaar Mozes heeft gedaan, is geen woord in gebreke gebleven. Het verslag van Gods beloften is voor iedereen zichtbaar in Zijn Woord, evenals het verslag van hun vervulling. Historische documenten bevestigen die gebeurtenissen en spreken over Gods trouw aan Zijn volk. Elke christen kan persoonlijk getuigenis geven van Gods betrouwbaarheid als we Zijn werk in ons leven zien, Zijn beloften vervullen om onze zielen te redden en ons voor Zijn doeleinden te gebruiken (Efeziërs 2:8-10) en ons troosten met de vrede die alle begrip te boven gaat. we lopen de wedloop die Hij voor ons heeft uitgestippeld (Filippenzen 4:6-7; Hebreeën 12:1). Hoe meer we Zijn genade, trouw en goedheid ervaren, hoe meer we op Hem vertrouwen (Psalm 100:5; Jesaja 25:1).Een derde reden om op God te vertrouwen is dat we echt geen zinnig alternatief hebben. Moeten we vertrouwen op onszelf of op anderen die zondig, onvoorspelbaar en onbetrouwbaar zijn, die beperkte wijsheid hebben en die vaak slechte keuzes maken en beslissingen nemen die door emoties worden beïnvloed? Of vertrouwen we op de alwijze, alwetende, almachtige, genadige, barmhartige, liefhebbende God die goede bedoelingen met ons heeft? De keuze zou duidelijk moeten zijn, maar we vertrouwen God niet omdat we Hem niet kennen. Zoals gezegd, we kunnen niet hopen te vertrouwen op iemand die in wezen een vreemde voor ons is, maar dat is gemakkelijk te verhelpen. God heeft het Zichzelf niet moeilijk gemaakt om te vinden of te kennen. Alles wat we over God moeten weten, heeft Hij ons genadig ter beschikking gesteld in de Bijbel, Zijn heilig Woord aan Zijn volk. God kennen is Hem vertrouwen.

Top