Ik heb _____ zonde begaan. Zal God mij vergeven?

Ik heb _____ zonde begaan. Zal God mij vergeven? AntwoordPlaats alle zonden die je hebt begaan in de ______. Ja, God kan en zal elke zonde vergeven. De leer van de verzoening is wat de verlossing en vergeving van zonden verklaart. God rekende de gerechtigheid van Christus toe aan degenen die nederig om vergeving van zonden vragen (Jesaja 53:5-6; 2 Korintiërs 5:21). Hij betaalde de volledige prijs voor onze zonden, en gelovigen zijn volledig vergeven voor elke zonde die ze begaan - verleden, heden en toekomst. Er is ook dagelijkse vergeving als we onze zonden belijden en ze verzaken voor onze heiliging. Als je een zonde vergelijkt met de moord op Jezus, verbleekt het in vergelijking, maar toch zei Jezus: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen (Lukas 23:34).De concepten van redding en vergeving van zonden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelukkig is Gods genade voldoende voor elke zonde, welke zonde je ook invult. Het ontvangen van vergeving van zonden is aan het individu. Dat is het eerste probleem; zult u de zaligheid (vergeving van zonden) ontvangen die Christus aanbiedt? Als het antwoord 'ja' is, dan bent u volledig vergeven van alle schuld van de zonde (Handelingen 13:38-39). Deze vergeving komt alleen door geloof in Jezus en Gods genade, niet door werken of goede daden (Romeinen 3:20,22). Verlossing begint met nederig te erkennen dat we nooit goed genoeg zullen zijn om op eigen verdienste in de hemel te komen en dat we vergeving van zonden nodig hebben. Jezus Christus aanvaarden betekent geloven dat Zijn dood en opstanding de straf hebben betaald voor alle zonden die ooit zijn begaan en dat het voldoende is om alle zonden te bedekken (1 Johannes 2:2).

Dus als u Jezus Christus als uw Verlosser hebt aangenomen, heeft God al uw zonden vergeven. Als je dat niet hebt gedaan, belijd je zonden dan aan God, en Hij zal je reinigen en je de gemeenschap met Hem herstellen (1 Johannes 1:8-9). Zelfs met vergeving van zonden kun je nog steeds schuldgevoelens ervaren. Je schuldig voelen over zonde is eigenlijk een natuurlijke reactie van ons geweten, en het is er om ons eraan te herinneren geen zondige patronen te herhalen. Begrijpen dat Jezus volledig in staat is om elke mate van zonde te vergeven, is de hoop op onze redding. Inzicht in vergeving is de remedie voor schuldgevoelens.Wetende dat vergeving echt een prachtig, gracieus geschenk is van een God die van ons houdt, stelt ons in staat te zien hoe werkelijk wonderbaarlijk Hij is. Als we nadenken over onze eigen zonde en hoe ellendig en vergevingsgezind we zijn, wordt het duidelijk dat God liefdevol, meelevend en onze aanbidding waard is. Onze zondige trots die weerstand biedt aan het vragen om vergeving is wat tussen ons en een relatie met een zorgzame Heiland staat. Maar degenen die om vergeving van zonden vragen, kunnen geloven dat Jezus voldoende is en gretig om hen te vergeven en te redden van hun zonden, en ze zullen uiteindelijk Zijn rechtbanken binnengaan met lofprijzing (Psalm 100:4).

Top