Was Jezus Christus getrouwd?

Was Jezus Christus getrouwd? Had Jezus een vrouw? AntwoordDe recente ontdekking en vertaling van de vierde-eeuwse 'Jezus' vrouw papyrus' heeft de discussie heropend of Jezus een vrouw had / getrouwd was. De 'Jezus' vrouw papyrus' zegt: 'Jezus zei tegen hen: 'Mijn vrouw...'' Deze ontdekking is interessant omdat het het eerste gnostische geschrift is dat expliciet vermeldt dat Jezus een vrouw had. Terwijl een paar van de gnostische evangeliën vermelden dat Jezus een nauwe relatie had met Maria Magdalena, staat er geen enkele specifiek dat Jezus met haar of met iemand anders getrouwd was. Uiteindelijk maakt het niet uit wat de 'Jezus' vrouw papyrus' of gnostische evangeliën zeggen. Ze hebben geen autoriteit. Het is allemaal bewezen dat het vervalsingen zijn die zijn uitgevonden om een ​​gnostische kijk op Jezus te creëren.Als Jezus getrouwd was geweest, zou de Bijbel ons dat hebben verteld, of er zou een ondubbelzinnige verklaring zijn voor dat feit. De Schrift zou niet helemaal stil zijn over zo'n belangrijke kwestie. De Bijbel noemt Jezus’ moeder, adoptievader, halfbroers en halfzussen. Waarom zou het nalaten te vermelden dat Jezus een vrouw had? Degenen die geloven/leren dat Jezus getrouwd was, doen dit in een poging om Hem te vermenselijken, om Hem gewoner te maken, meer zoals iedereen. Mensen willen gewoon niet geloven dat Jezus God in het vlees was (Johannes 1:1, 14; 10:30). Dus verzinnen en geloven ze mythen over Jezus die getrouwd is, kinderen heeft en een gewoon mens is.

Een secundaire vraag zou zijn: kan Jezus Christus getrouwd zijn geweest? Er is niets zondigs aan getrouwd zijn. Er is niets zondigs aan het hebben van seksuele relaties in het huwelijk. Dus ja, Jezus had getrouwd kunnen zijn en toch het zondeloze Lam van God en Redder van de wereld kunnen zijn. Tegelijkertijd is er geen bijbelse reden voor Jezus om te trouwen. Daar gaat het in dit debat niet om. Degenen die geloven dat Jezus getrouwd was, geloven niet dat Hij zondeloos was, of dat Hij de Messias was. Trouwen en kinderen krijgen is niet de reden waarom God Jezus stuurde. Marcus 10:45 vertelt ons waarom Jezus kwam, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.Wil je meer te weten komen over de ware 'vrouw' van Jezus? Lees dan ons artikel over 'Wat betekent het dat de kerk de bruid van Christus is? '

Top