Wat zegt de Bijbel over het dragen van hoeden in de kerk?

Wat zegt de Bijbel over het dragen van hoeden in de kerk? AntwoordIn de westerse cultuur werd het altijd als onbeleefd of respectloos beschouwd als een man een hoed droeg in een gebouw, inclusief een kerkgebouw. Zelfs een generatie geleden, toen mannen gewoonlijk hoeden droegen, werd het hoofddeksel binnenshuis verwijderd, of zelfs buitenshuis in aanwezigheid van een vrouw. Dameshoeden daarentegen zijn al lang een standaard onderdeel van een stijlvolle of formele outfit, en het dragen van een hoed binnenshuis is acceptabel voor een vrouw.Deze culturele traditie heeft hoogstwaarschijnlijk zijn wortels in de Bijbel zelf. De apostel Paulus spreekt met de gemeente van Korinthe over deze kwestie, zeggende: Een mens behoort zijn hoofd niet te bedekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid van God is (1 Korintiërs 11:7). Een paar verzen later zegt hij: Leert de aard van de dingen je niet dat als een man lang haar heeft, het een schande voor hem is? (1 Korintiërs 11:14). In vers 14 spreekt Paulus specifiek over lang haar, in plaats van hoeden, maar beide worden beschouwd als een bedekking voor het hoofd. De meeste moderne kerken zouden lang haar bij een man niet als respectloos beschouwen; niettemin noemt deze passage het een schande omdat lang haar inherent vrouwelijk is. Aangezien lang een relatieve omschrijving is, passen we dit toe volgens de cultuur waarin men leeft. In de Korinthische cultuur betekende het dragen van een hoofdbedekking in de kerk dat mannen de rol van de vrouw op zich namen, wat niet de volgorde is die God heeft ontworpen voor geestelijk leiderschap (1 Korintiërs 11:3).

Vrouwen dragen al eeuwenlang hoeden in de kerk en doen dat nog steeds zonder dat het als respectloos wordt beschouwd. Nogmaals, dit gaat terug op het bijbelse idee dat hoofdbedekking (waarschijnlijk sluiers) wordt gebruikt als een uiterlijk, cultureel symbool van een innerlijke houding. Nergens in de Bijbel staat echter vrouwen moeten draag hoeden of sluiers of kapps in de kerk. De passages in 1 Korintiërs 11 die lijken te suggereren dat vrouwen een hoofdbedekking in de kerk zouden moeten hebben, kunnen beter worden geïnterpreteerd als een mandaat voor vrouwen om culturele normen te volgen, respect te tonen voor de echtgenoot en een uitgesproken vrouwelijke uitstraling te behouden. Veel Bijbelgeleerden geloven dat de enige vereiste bedekking voor de vrouw haar haar is (1 Korintiërs 11:15). In beide gevallen is het moeilijk om dogmatisch te zijn over deze passage. Sommige geleerden zeggen dat deze passage een van de moeilijkste in het hele Nieuwe Testament is om grondig te begrijpen.Wat belangrijk is, is dat we christelijke principes communiceren binnen de cultuur waarin we leven. Het is traditioneel in de westerse cultuur dat een man zijn hoed afzet wanneer hij een gebouw binnengaat of de vlag groet (met uitzondering van geüniformeerde militairen). Christenen die in westerse culturen leven, moeten zich bewust zijn van die traditie en op de gebruikelijke manier respect tonen. Tijdens het spelen van The Star-Spangled Banner spreekt een burger die zijn hoed afdoet respect uit (naar de vlag); tijdens een kerkdienst spreekt het respect (aan God). Evenzo is het in oosterse culturen respectvol om je schoenen uit te doen bij het betreden van een huis of plaats van aanbidding; Christenen die in oosterse culturen leven, zouden die gewoonte moeten volgen, zelfs als er niets in de Bijbel staat dat dit specifiek gebiedt.Je hoed afnemen in de kerk is gewoon een culturele manier voor een man om respect en eer aan God te tonen. In plaats van tegen tradities in te gaan en ons eigen ding te doen, moeten we ons gewoonlijk aan de culturele regels houden en ervoor zorgen dat we op alle mogelijke manieren respect voor God overbrengen.Het is zeker dat God veel meer geïnteresseerd is in de houding van het hart dan in welk uiterlijk dan ook (1 Samuël 16:7). Elke vrouw is in staat uitgebreide hoofdbedekking te dragen zonder enige oprechte eerbied te hebben voor Gods gevestigde gezagsorde. Maar godvruchtige vrouwen die erkennen dat onderwerping aan hun man gelijk staat aan onderwerping aan de Heer (Efeziërs 5:22), zijn de vrouwen waar God blij mee is. Wat we ook doen, het motief is belangrijk. Of een vrouw ervoor kiest om een ​​hoofdbedekking te dragen of niet, laat het gebeuren met een oprechte dank aan God in de naam van de Heer Jezus (Kolossenzen 3:17).

Natuurlijk is het voor een man mogelijk om in de kerk een baseballpet te dragen en toch een hart vol eerbied en ontzag voor de Heer te hebben. En het is ook mogelijk voor een man om zijn hoed af te zetten in de kerk en toch God in zijn ziel te minachten. God ziet het hart. Maar het probleem is soms wat onze acties aan anderen communiceren; mensen kunnen ons hart niet zien, dus we moeten ze vaak ons ​​respect tonen door wat we doen .Top