Hoe ziet God eruit?

Hoe ziet God eruit?

Als het om God gaat, zijn er veel verschillende interpretaties. Sommige mensen geloven dat God een leidende kracht in hun leven is, terwijl anderen geloven dat Hij een almachtig wezen is dat het universum heeft geschapen. Over één ding zijn de meeste mensen het echter eens en dat is dat God geen fysiek wezen is. Dus, hoe ziet God eruit? Welnu, volgens de Bijbel is God een geest en heeft Hij geen fysiek lichaam. Dat betekent echter niet dat Hij geen vorm heeft. Toen Mozes op de berg Sinaï was, zag hij zelfs iets dat leek op een brandende braamstruik. En toen de Israëlieten in de woestijn waren, zagen ze 's nachts een vuurkolom en overdag een wolk. Dus hoewel God niet fysiek is, heeft Hij wel een vorm die we kunnen zien. God heeft ook persoonlijkheidskenmerken en kenmerken. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat God liefde is (1 Johannes 4:8). Dit betekent dat Hij vriendelijk, medelevend en vol genade is. Hij is ook rechtvaardig en heilig (Jesaja 6:3), wat betekent dat Hij zonde haat en oordeelt over degenen die kwaad doen. Maar hoe God er uiteindelijk uitziet, is aan elke individuele persoon om voor zichzelf te beslissen.

Antwoord geven

God is een geest (Johannes 4:24), en daarom is Zijn verschijning niet zoals we die kunnen beschrijven. Exodus 33:20 vertelt ons: U kunt mijn gezicht niet zien, want niemand mag mij zien en leven. Als zondige mensen zijn we niet in staat om God in al Zijn glorie te zien. Zijn uiterlijk is volkomen onvoorstelbaar en te glorieus om veilig te worden waargenomen door de zondige mens.


De Bijbel beschrijft hoe God bij verschillende gelegenheden aan mensen verschijnt. Deze voorbeelden moeten niet worden opgevat als een beschrijving van hoe God er precies uitziet, maar eerder als God die Zichzelf aan ons openbaart op een manier die wij kunnen begrijpen. Hoe God eruitziet, gaat ons begrips- en beschrijvingsvermogen te boven. God laat een glimp zien van hoe Hij eruitziet om ons waarheden over Hemzelf te leren, niet noodzakelijkerwijs zodat we een beeld van Hem in onze gedachten kunnen hebben. Twee passages die Gods verbazingwekkende verschijning krachtig beschrijven, zijn Ezechiël 1:26-28 en Openbaring 1:14-16.

Ezechiël 1:26-28 verklaart: Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat leek op een troon van saffier, en hoog boven op de troon was een gestalte als die van een man. Ik zag dat vanaf wat leek op zijn middel omhoog, hij eruitzag als gloeiend metaal, alsof hij vol vuur was, en dat hij van daar naar beneden eruitzag als vuur; en schitterend licht omringde hem. Zoals de verschijning van een regenboog in de wolken op een regenachtige dag, zo was de schittering om hem heen. Openbaring 1:14-16 verkondigt: Zijn hoofd en haar waren wit als wol, zo wit als sneeuw, en zijn ogen waren als laaiend vuur. Zijn voeten waren als brons dat gloeide in een oven, en zijn stem was als het geluid van stromend water. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een ​​scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht was als de zon die in al haar schittering scheen.

Deze passages vertegenwoordigen de beste pogingen van Ezechiël en Johannes om de verschijning van God te beschrijven. Ze moesten symbolische taal gebruiken om datgene te beschrijven waarvoor de menselijke taal geen woorden heeft; d.w.z. hoe het eruit zag, zoals het uiterlijk, hoe hij eruitzag, enz. We weten dat wanneer we in de hemel zijn, we Hem zullen zien zoals Hij is (1 Johannes 3:2). Er zal geen zonde meer zijn en we zullen God in al Zijn heerlijkheid kunnen waarnemen.

Top