Wat betekent het dat het leven meer is dan eten (Lucas 12:23)?

Wat betekent het dat het leven meer is dan eten (Lucas 12:23)?

De uitdrukking 'Het leven is meer dan voedsel' is te vinden in Lukas 12:23 van de Bijbel. Deze zin maakt deel uit van een grotere leerstelling van Jezus waarin hij zijn volgelingen aanmoedigt om zich op Gods koninkrijk te concentreren in plaats van materiële rijkdom te vergaren. Jezus vertelde zijn volgelingen dat het leven niet alleen draait om voldoende voedsel om te eten, maar om een ​​relatie met God en een leven van geloof, hoop en liefde.

De uitdrukking 'Het leven is meer dan eten' spreekt over het belang van een leven van geloof en vertrouwen in God. Jezus herinnerde zijn volgelingen eraan dat hoewel voedsel noodzakelijk is voor het leven, het niet het enige is dat ertoe doet. Hij moedigde zijn volgelingen aan zich te concentreren op de spirituele aspecten van het leven, zoals gebed en gemeenschap, in plaats van alleen op de materiële aspecten.Deze zin spreekt ook over het belang van tevreden zijn met wat men heeft. Jezus herinnerde zijn volgelingen eraan dat het niet nodig is geobsedeerd te zijn door materiële rijkdom en bezittingen. In plaats daarvan herinnerde hij hen eraan tevreden te zijn met wat ze hebben en zich te concentreren op de spirituele aspecten van het leven.Concluderend, de uitdrukking 'Het leven is meer dan voedsel' moedigt iemand aan om zich te concentreren op de spirituele aspecten van het leven in plaats van op de materiële aspecten. Jezus herinnerde zijn volgelingen eraan dat het leven niet alleen draait om voldoende voedsel om te eten, maar om een ​​relatie met God hebben en een leven leiden van geloof, hoop en liefde.De hoogste prioriteiten van het leven van de gelovige zijn God liefhebben en op zoek naar Zijn koninkrijk eerst (Matteüs 6:31-33). Helaas hebben we in onze zwakke menselijke staat de neiging om ons te veel zorgen te maken over de dagelijkse beslommeringen van dit leven. Zorgen vervormen ons perspectief en leiden onze aandacht af. We concentreren ons op het voorzien in tijdelijke behoeften in plaats van ons te wijden aan het nastreven van het koninkrijk. In Lukas 12:22-34 leert Jezus zijn volgelingen om zich geen zorgen te maken over wereldse zaken zoals voedsel en kleding: “Daarom zeg ik u: maak u geen zorgen over uw leven en over wat u zult eten; of over je lichaam, wat je gaat dragen. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding” (Lukas 12:22-23).Te eten hebben is belangrijk – een noodzaak om te overleven (Genesis 28:20-22; 1 Koningen 17:12). Zonder voedsel kunnen we niet leven. Salomo vertelt ons dat eten en drinken Gods geschenken zijn voor ons plezier (Prediker 2:24-25; 3:13). Maar het leven is meer dan eten - het is niet de belangrijkste gebeurtenis of het object dat centraal staat. Hoe dan ook, zich zorgen maken maakt ons blind voor de waarheid dat God voor Zijn schepping zal zorgen (Matteüs 10:29-31; Lukas 12:6-7). God wil dat we Hem vertrouwen om in alles te voorzien wat we nodig hebben als we onszelf overgeven aan de dienst aan het koninkrijk (Filippenzen 4:19).God belooft Zijn getrouwen altijd te zegenen met voldoende voedsel (Leviticus 26:3-5; Deuteronomium 11:15; 12:7; Psalm 128:1-2; Spreuken 13:25; Jesaja 1:19; 65: 13). In de woestijn voedde God de Israëlieten met man uit de hemel (Deuteronomium 8:16; Psalm 78:23-29). Hij liet ze wonen in een rijk en vruchtbaar land dat overvloeide van melk en honing (Jozua 24:11-13; Jesaja 7:22). De geleerde psalmist merkt op: “Eens was ik jong en nu ben ik oud. Toch heb ik nog nooit godvruchtigen in de steek gelaten of hun kinderen zien bedelen om brood” (Psalm 37:25, NLT).God zorgt voor de vogels in de lucht en voedt ze. Hij laat de wilde bloemen groeien en mooi worden. Hij zal zeker voor zijn kinderen zorgen, die voor hem veel meer waard zijn dan vogels en bloemen (Matteüs 6:25-34). De Schrift impliceert niet dat we werkeloos rondhangen en God in onze behoeften laten voorzien. In plaats daarvan moeten we op God vertrouwen en ons geen zorgen maken als we met Hem samenwerken en zijn koninkrijk nastreven (2 Tessalonicenzen 3:6-15).

Als we, zoals Jezus, kunnen zeggen: 'Het leven is meer dan eten', betekent dat dat we begrijpen dat zwoegen voor noodzakelijke dingen niet ons belangrijkste doel is. In plaats van ons vertrouwen te stellen in zelfvoorziening, vertrouwen we op God als onze leverancier. Nadat Jezus veertig dagen en nachten in de woestijn had gevast, kreeg de Bijbel te horen dat hij honger kreeg (Matteüs 4:2). De duivel kwam en verleidde Jezus afhankelijk te zijn van zijn eigen middelen, door te zeggen: 'Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden moeten worden' (Matteüs 4:3, NLT). Het antwoord van de Heer toonde Zijn oprechte afhankelijkheid van God: “Nee! De Schrift zegt: 'Mensen leven niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt'” (Matteüs 4:4, NLT). Jezus zou Zijn macht niet misbruiken of verkeerd gebruiken om voor Zichzelf te zorgen en Zijn honger te stillen.

Jezus leefde alleen om de wil van Zijn Vader te doen (Johannes 6:38). Eens, na een lange reis zonder voedsel, drongen de discipelen er bij hun Heer op aan om te eten. Maar Hij zei tegen hen: 'Ik heb eten dat u niet kent' (Johannes 4:32, HCSB). Toen legde Jezus uit: 'Mijn voedsel is om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en om Zijn werk te volbrengen' (Johannes 4:34, HCSB).

Als menselijke wezens komen we vaak in de verleiding om het heft in eigen handen te nemen – om onafhankelijk van God te functioneren en voor onszelf te zorgen. We kunnen in beslag worden genomen door het hamsteren van voedsel en voorraden voor een storm. Misschien hangt ons gevoel van veiligheid volledig af van het cijfer op onze pensioenrekening. We maken ons zorgen over inflatie, werkloosheid, gasprijzen en voedseltekorten. Maar het leven is meer dan eten. God roept ons om onze prioriteiten bij te stellen - om op Hem te vertrouwen. In plaats van bezorgd te zijn, moeten we denken aan de aanmoediging van de apostel Paulus: „Maakt u nergens zorgen over; bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank hem voor alles wat hij heeft gedaan. Dan zul je Gods vrede ervaren, die alles te boven gaat wat we kunnen begrijpen. Zijn vrede zal uw harten en gedachten bewaken terwijl u in Christus Jezus leeft' (Filippenzen 4:6-7, NLT).Top