Wat is antroposofie?

Wat is antroposofie?

Antroposofie is een filosofische beweging die eind 19e eeuw begon. Het werd opgericht door Rudolf Steiner met als doel wetenschap, kunst en religie te verenigen. Antroposofie is gebaseerd op de overtuiging dat er een spirituele wereld bestaat die toegankelijk is door directe ervaring en observatie. Deze spirituele wereld wordt beschouwd als de bron van alle kennis. De antroposofie benadrukt ook het belang van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Steiner geloofde dat elke persoon een uniek pad in het leven moet volgen en dat het aan elk individu is om zijn eigen weg te vinden. Antroposofie heeft een grote invloed gehad op veel verschillende gebieden, waaronder onderwijs, landbouw, geneeskunde, architectuur en kunst.

Antwoord geven

Antroposofie is geworteld in het geloof dat er een aparte, objectieve spirituele wereld is voorbij het fysieke en dat mensen toegang hebben tot die wereld via het intellect. Deze benadering wordt afwisselend een filosofie of een religie genoemd, hoewel aanhangers het vaak beschouwen als een vorm van holistische wetenschap-spiritualiteit. De voorwaarde antroposofie zelf is bedoeld om de menselijke vrijheid en ontwikkeling te benadrukken.Antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner toen hij zich geleidelijk losmaakte van de theosofie. Net als theosofie leert antroposofie dat mystiek-intellectuele ervaringen mensen toegang geven tot wijsheid uit een hogere realiteit. Het verschilt van theosofie doordat het meer goedkeuring geeft aan christelijke religieuze ideeën en de concepten van de reguliere wetenschap. Net als theosofie wordt antroposofie sterk beïnvloed door de ideeën van het gnosticisme.Aanhangers beweren routinematig dat antroposofie verenigbaar is met het christendom. De quasi-religie van de antroposofie omvat echter overtuigingen die volledig in tegenspraak zijn met die in de Bijbel. Deze omvatten een versie van reïncarnatie. Antroposofie verklaart grofweg de geschiedenis van verschillende religies als onderdeel van de menselijke evolutie, in de overtuiging dat de mensheid vooruitgaat met de begeleiding van een messiasachtige figuur door elk van die stappen. Als zodanig suggereert antroposofie dat alle religies waar zijn in hun unieke culturen en tijdperken. In dit systeem wordt een nauwelijks herkenbare versie van het christendom gezien als het ultieme punt waarop alle evoluerende religies samenkomen.

Via de Antroposofische Vereniging en andere groepen wordt de filosofie van Steiner gepromoot via seminars en outreach-programma's. Antroposofie is het leidende wereldbeeld van Waldorf-scholen, of Steiner-scholen, hoewel het dergelijke scholen officieel verboden is om uitdrukkelijk antroposofie te onderwijzen. De unieke kijk op deze religieuze filosofie legt een zware nadruk op persoonlijke vrijheid en gelooft niet noodzakelijkerwijs in bekering. Onderwijsonderzoekers verschillen van mening over de mate waarin de Waldorf-methode studenten ten goede komt.

Top