Wat is het eerste aardse tijdperk?

Wat is het eerste aardse tijdperk? Is het concept van een eerste aardetijdperk bijbels? AntwoordHet eerste tijdperk van de aarde, volgens de voorstanders van de theorie, was een tijdsperiode voorafgaand aan Genesis 1:2, toen mensen bestonden als pre-geïncarneerde zielen. Voorstanders van een eerste aardse tijdperk wijzen ook op Genesis 1:1, Jeremia 4:18 en 2 Petrus 3 om hun beweringen te staven. Volgens het concept van het eerste aardetijdperk schiep God de aarde aanvankelijk vele duizenden of miljoenen jaren geleden, maar die wereld werd verdorven door de val van Satan. In de eerste opvatting van het aardse tijdperk werden degenen die ervoor kozen om gedurende die tijd loyaal aan God te blijven de uitverkorenen die in het Nieuwe Testament worden genoemd en hen werd eeuwig leven beloofd. In veel opzichten is de theorie van het eerste aardse tijdperk vergelijkbaar met de mormoonse leer van geest-baby's. Het geloof in een eerste aardse tijdperk is een onderdeel van de meer algemene klooftheorie.Terwijl de klooftheorie over het algemeen veronderstelt dat Genesis 1:1 een lange tijdsperiode bestrijkt, gaat het geloof in het eerste tijdperk van de aarde veel verder door het bestaan ​​van menselijke zielen vóór de schepping van de mens te veronderstellen. Geloof in een eerste aardse tijdperk lijkt niet erg gangbaar te zijn, en de meeste verwijzingen ernaar verbinden het met Shepherd's Chapel, geleid door Arnold Murray. Het geloof is eveneens verbonden met de valse slangenzaaddoctrine en verschillende niveaus van antisemitisch geloof. Dergelijke associaties bepalen natuurlijk niet of het waar of onwaar is, maar ze suggereren wel dat de theorie van de eerste aarde met voorzichtigheid en serieus onderzoek moet worden benaderd.

Het concept van een eerste aardetijdperk is om verschillende redenen niet bijbels verantwoord. Ten eerste wordt het niet direct ondersteund door de bijbeltekst. Voorstanders van de theorie van het eerste aardetijdperk verwijzen naar verschillende definities van Griekse en Hebreeuwse woorden waarvan zij beweren dat ze het idee ondersteunen dat er een eerste verwoesting van de aarde was vóór de zondvloed. Deze beweringen vereisen een flinke dosis vooringenomenheid en komen niet vanzelf uit de tekst of uit de definities van de betreffende woorden. Ten tweede, en belangrijker, het idee van een eerste aardetijdperk wordt tegengesproken door passages zoals 1 Korintiërs 15:46-47, waar staat dat het fysieke vóór het geestelijke komt; dit is het tegenovergestelde van het eerste aardetijdmodel.

Top