Wat is de New King James Version (NKJV)?

Wat is de New King James Version (NKJV)? Antwoord


In opdracht van Thomas Nelson Publishers in 1975 werkten 130 gerespecteerde bijbelgeleerden, kerkleiders en lekenchristenen zeven jaar aan een volledig nieuwe, moderne vertaling van de Schrift, maar wel een die de nauwkeurigheid, zuiverheid en stilistische schoonheid van het origineel zou behouden. Geautoriseerde versie of King James-versie . Volgens Thomas Nelson waren de vertalers onverzettelijk trouw aan de originele Griekse, Hebreeuwse en Aramese teksten, waarbij ze het meest recente onderzoek op het gebied van archeologie, taalkunde en tekststudies toepasten. De NKJV werd in drie fasen gepubliceerd: het Nieuwe Testament in 1979, het Nieuwe Testament en de Psalmen in 1980 en de volledige Bijbel in 1982.Nieuwe King James-versie - Vertaalmethode


Hoewel de NKJV in wezen dezelfde Hebreeuwse en Griekse teksten gebruikt als de originele KJV, geeft het aan waar de meer algemeen aanvaarde manuscripten verschillen. De Nieuwe King James-versie gebruikt ook de Textus Receptus ('Ontvangen Tekst') voor het Nieuwe Testament, net zoals de King James-versie heeft gebruikt. De vertalers hebben ook getracht de vertaalprincipes te volgen die werden gebruikt in de oorspronkelijke KJV, die de NKJV-revisoren 'volledige equivalentie' noemen in tegenstelling tot 'dynamische equivalentie' of gedachte-voor-denken die wordt gebruikt door veel andere moderne vertalingen, zoals de Nieuwe internationale versie .Nieuwe King James-versie - voor- en nadelen


De kracht van de Nieuwe King James-versie is in hoe het de archaïsche taal van de KJV actualiseert met behoud van veel van zijn schoonheid en welsprekendheid. De Nieuwe King James-versie is zeer letterlijk in zijn weergave, wat resulteert in een zeer goede woord-voor-woordvertaling. De zwakke punten van de Nieuwe King James-versie zijn (1) het gebruik van de Textus Receptus in plaats van modernere manuscriptcompilaties en (2) zijn streven naar volledige gelijkwaardigheid, wat er soms toe kan leiden dat de concepten achter de letterlijke woorden niet adequaat worden gecommuniceerd.Nieuwe King James-versie - voorbeeldverzen
Johannes 1:1,14 – In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.

Johannes 3:16 - Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 8:58 - Jezus zei tegen hen: 'Zeker, ik zeg u, voordat Abraham was, BEN IK.'

Efeziërs 2:8-9 – Want door genade bent u gered door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God, niet van werken, opdat niemand zou roemen.

Titus 2:13 – op zoek naar de gezegende hoop en glorieuze verschijning van onze grote God en Heiland Jezus Christus,Top