Wat is de profetie van 1260 dagen in Openbaring?

Wat is de profetie van 1260 dagen in Openbaring? AntwoordIn Openbaring 11 en 12 noemt Johannes 1260 dagen in twee profetieën over nog een vervolging van de Joden tijdens de eindtijd. Daniël 8 spreekt van 2300 dagen in een profetie over een vervolging van het Joodse volk tijdens de intertestamentaire periode. De belangrijkste verschillen tussen deze twee profetieën zijn 1) die van Daniël is vervuld en die van Johannes niet; en 2) Daniël voorspelt de acties van Antiochus Epiphanes, en Johannes voorspelt die van de Antichrist.De profetie van 1260 dagen wordt gevonden in twee passages in Openbaring. Ten eerste zegt Openbaring 11:2-3:

[De heidenen] zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. En ik zal mijn twee getuigen aanstellen, en zij zullen 1260 dagen lang profeteren, gekleed in zakken.Dan, als onderdeel van een symbolisch visioen, zegt Openbaring 12:6:De vrouw vluchtte de woestijn in naar een plaats die door God voor haar was bereid, waar ze 1260 dagen lang verzorgd zou worden.De bestreken periode, 1260 dagen, cijfers tot 42 maanden of 3 1/2 jaar. Wij geloven dat deze profetie nog niet is vervuld, maar tijdens de eindtijdverdrukking zal zijn. De 42 maanden verwijzen naar de heerschappij van de Antichrist, in het bijzonder de laatste helft (3 1/2 jaar) van de zevenjarige verdrukking. Aan het begin van die tijd zal de Antichrist zijn verbond met Israël verbreken en de gruwel opzetten die verwoesting veroorzaakt (Markus 13:14; zie Daniël 9:27) - een daad die de Antichrist verbindt met Antiochus Epiphanes, die op dezelfde manier verontreinigde de tempel. De Antichrist zal dan zijn aandacht richten op de genocide op de Joden. Tijdens de vervolging zal Israël (de vrouw van Openbaring 12) door God worden beschermd in de woestijn. Ook in die moeilijke tijd zal God twee getuigen sturen om wonderen te verrichten en de waarheid van Christus te verkondigen in het licht van de leugens van de Antichrist (Openbaring 11:5–6).

De gedetailleerde profetieën in Gods Woord maken deel uit van wat de bijbel uniek maakt onder religieuze teksten. Onze God kan het einde vanaf het begin, vanaf de oudheid, bekendmaken wat er nog moet komen (Jesaja 46:10), en Hij heeft belangrijke gebeurtenissen in de toekomst geopenbaard, waarbij hij zelfs de dagen van die tijdsperioden telt.Top