Wat is trinitarisme?

Wat is trinitarisme? Is trinitarisme bijbels? Antwoord

Trinitarisme is de leer dat God drie-enig is, dat Hij Zichzelf heeft geopenbaard als drie gelijkwaardige en eeuwige Personen. Voor een gedetailleerde bijbelse presentatie van de Drie-eenheid, zie ons artikel over wat de Bijbel leert over de Drie-eenheid. Het doel van dit artikel is om het belang van het trinitarisme met betrekking tot redding en het christelijk leven te bespreken.

Vaak wordt ons de vraag gesteld: Moet ik in de Drie-eenheid geloven om gered te worden? Het antwoord is ja en nee. Moet een persoon elk aspect van het trinitarisme volledig begrijpen en ermee instemmen om gered te worden? Nee. Zijn er enkele aspecten van het trinitarisme die een sleutelrol spelen bij redding? Ja. De godheid van Christus is bijvoorbeeld van cruciaal belang voor de leer van het heil. Als Jezus niet volmaakt is, kan Zijn dood niet de straf voor de zonde hebben betaald. Als Jezus niet heilig is, zou Hij niet de Verlosser kunnen zijn, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Een onbijbelse kijk op de goddelijke natuur van Jezus resulteert in een dwalende kijk op verlossing. Elke christelijke cultus die de ware godheid van Christus ontkent, leert ook dat we onze eigen werken aan de dood van Christus moeten toevoegen om gered te worden. De ware en volledige godheid van Christus, een aspect van het trinitarisme, weerlegt dit concept.

Tegelijkertijd erkennen we dat er enkele echte gelovigen in Christus zijn die niet vasthouden aan het volledige trinitarisme. Hoewel we modalisme afwijzen, ontkennen we niet dat een persoon gered kan worden terwijl we volhouden dat God niet uit drie personen bestaat, maar eerder Zichzelf eenvoudig in drie modi heeft geopenbaard. De Drie-eenheid is een mysterie dat geen eindig mens volledig of perfect kan begrijpen. Om verlossing te ontvangen, vereist God dat we vertrouwen op Jezus Christus, de vleesgeworden God, als de Verlosser. Om verlossing te ontvangen, vereist God niet volledige naleving van elk voorschrift van gezonde bijbelse theologie. Nee, volledig begrip en overeenstemming met alle aspecten van het trinitarisme is niet vereist voor redding.

We zijn er vast van overtuigd dat het trinitarisme een op de bijbel gebaseerde doctrine is. We verkondigen dogmatisch dat begrip van en geloven in het bijbelse trinitarisme van cruciaal belang is voor het begrijpen van God, redding en het voortdurende werk van God in het leven van gelovigen. Tegelijkertijd zijn er godvrezende mannen geweest, echte volgelingen van Christus, die het oneens waren met aspecten van het trinitarisme. Het is belangrijk om te onthouden dat we niet gered worden door een volmaakte leerstelling. We worden gered door te vertrouwen op onze volmaakte Verlosser (Johannes 3:16). Moeten we in sommige aspecten van het trinitarisme geloven om gered te worden? Ja. Moeten we het volledig eens zijn met alle gebieden van het trinitarisme om gered te worden? Nee.

Hieronder staat het beste symbool voor de Drie-eenheid die we kennen (klik om uit te vouwen):

drie-eenheid

Top