Wat is het heksenuur en staat het in de Bijbel?

Wat is het heksenuur en staat het in de Bijbel? AntwoordDe heksenuur , of de het uur van de duivel , is een term die in 1835 populair werd om de tijd 's avonds laat te definiëren wanneer men denkt dat de machten van de duisternis het sterkst zijn. Volgens de overlevering is het tijdens het heksenuur dat een tovenaar, demon of heks op het hoogtepunt van haar krachten is en zijn bovennatuurlijke wezens het meest actief. Hoewel de oorsprong van het idee van een heksenuur onduidelijk is, zinspeelde Shakespeare op het concept in zijn toneelstuk Gehucht : 'Het is nu de behekste tijd van de nacht, Wanneer kerkhoven geeuwen, en de hel zelf Besmetting naar deze wereld uitademt (III:ii). Terwijl de meeste verwijzen naar de uren tussen 2:00 en 04:00 uur als het heksenuur, was de door Hamlet aangewezen heksentijd van de nacht middernacht.Uit psychologische literatuur blijkt dat de uren tussen middernacht en 4:00 uur de piekuren zijn voor meldingen van bovennatuurlijke activiteit, waarbij de uren tussen 3:00 en 4:00 uur het sterkst zijn. Een tijdlang verbood de katholieke kerk vrouwen om tussen 03:00 en 04:00 uur buiten te zijn. Vrouwen die zich niet aan die regel hielden, werden door het religieuze establishment met argwaan bekeken. Vroeg geloof in het heksenuur suggereerde dat vroeg in de ochtend de minste hoeveelheid gebed werd opgedragen, waardoor de geesten van de duisternis hun werk konden doen ongehinderd door goddelijke tussenkomst. Meer recentelijk worden de uren tussen middernacht en 2:00 uur als het heksenuur beschouwd.

Ondanks de algemene - en vaak wilde - speculatie over het uur van de heks of het uur van de duivel, is er niets in de Bijbel om het idee te staven. Toen Jezus werd gearresteerd, zei Hij tegen het gepeupel: Dit is jouw uur - wanneer de duisternis regeert (Lucas 22:53), maar dit heeft niets te maken met het concept van een heksenuur. Jezus sprak niet over een werkelijk tijdstip van de dag; Hij verklaarde eenvoudig dat de krachten van de duisternis Hem hadden mogen arresteren. Als ze geen goddelijke toestemming hadden gekregen om te handelen, zouden de tempelleiders machteloos zijn geweest om de Zoon van God kwaad te doen.Of er inderdaad een heksenuur is of niet, is voor christenen niet echt van belang. Wanneer we ons leven overgeven aan de heerschappij van Jezus, overwinnen we alle machten van de duisternis die ons gevangen hielden. De kracht van het bloed van Christus verbreekt alle ketenen die Satan had gebruikt om ons te binden. Of de klok nu aangeeft dat het 3:00 uur of 15:00 uur is, kwade krachten hebben geen vat op ons. We hebben midden in de nacht dezelfde toegang tot God als overdag. Psalm 139:12 is een goed gebed voor degenen die bang wakker worden: zelfs de duisternis is niet donker voor u; de nacht is helder als de dag, want duisternis is als licht bij jou.We moeten ook niet vergeten dat het heksenuur in onze tijdzone ergens anders klaarlichte dag is. God slaapt niet en wordt niet afgeleid, simpelweg omdat het in ons deel van de wereld drie uur 's nachts is (Psalm 121:3–4; Daniël 2:22). Zelfs als we slapen, is de Heer wakker en waakt (Jesaja 27:3).Een van de redenen waarom mensen de neiging hebben om in het idee van een heksenuur te geloven, is dat er zoveel kwaad plaatsvindt tijdens de duisternis van de nacht. We worden 's ochtends wakker en horen over verkrachtingen, overvallen, drugsdeals en moorden die hebben plaatsgevonden terwijl we sliepen. Het lijkt ons dat Satan in die tijd actiever moet zijn geweest. Maar we moeten niet vergeten dat elke slechte daad een menselijke keuze had. Jezus zei: Dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen en de mensen hadden de duisternis liever dan het licht omdat hun werken slecht waren. Want een ieder die slechte dingen doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan het licht komen (Johannes 3:19-20). Hoe graag we Satan ook de schuld willen geven van alle kwalen in de wereld, het feit is dat mensen hun eigen kwaad kiezen. Veel van wat er tijdens het heksenuur wordt gedaan, wordt gedaan vanuit het hart van mensen dat toegewijd is aan de doelen van Satan (zie Matteüs 15:18–19; Johannes 8:44).

Soms kan de Heer ons 's nachts wakker maken om voorbede te doen voor iets waar we nog geen weet van hebben. In plaats van in bed te liggen, bang voor een denkbeeldig heksenuur, kunnen we onze wakkere tijden gebruiken om God te prijzen. We kunnen bidden voor mensen die in ons opkomen, wetende dat de Heer van het universum midden in de nacht net zo actief is als op elk ander moment. We moeten de vroege ochtenduren niet zien als een heksenuur, maar als een wachtuur, zoals Jezus Zijn discipelen vroeg te doen. De avond voordat Hij naar het kruis ging, vroeg Jezus hen om met mij te waken (Marcus 14:37-38). Hij vraagt ​​ons hetzelfde te doen. Als we midden in de nacht wakker zijn, kunnen we die tijd gebruiken om ons hart voor Hem te zuiveren en voor de komende dag te bidden dat we niet in verzoeking zullen komen (Marcus 14:37). Op die manier kunnen we verlossen wat Satan voor het kwade heeft bedoeld en God het voor het goede laten gebruiken (zie Genesis 50:20).Top